INFORMASJON TIL BEDRIFTER

BEDRIFTSPRESENTASJONER OG FAGKVELDER

Ønsker deres bedrift å profilere seg ovenfor Jordskifterlagets studentmasse er en bedriftspresentasjon gjennom oss en glimrende mulighet. Her får dere anledning til å komme i direkte kontakt med studentene, spredt på mange aktuelle fagområder.

 

Faglig ansvarlig i Jordskifterlaget arbeider aktivt med å opprettholde og skape kontakt mellom studentene i foreningen og bedrifter. Vi ønsker å gi våre medlemmer muligheten til å se teorien, i form av vårt pensum, brukt i praksis ved deres bedrift. Derfor mener vi en kombinert faglig- og bedriftsrelatert presentasjon vil være nyttig for våre studenter. Bedriften inviteres da til å fortelle om seg selv, mulighetene for sommerjobb, fast ansettelse, samt masteroppgaver og hvilke arbeidsoppgaver som venter i arbeidslivet. I tillegg hadde det vært fint om dere går nærmere inn på faglige utfordringer og gjentakende tematikk som dere møter i deres hverdag, ettersom dette er noe vi bemerker oss at våre medlemmer setter pris på. På den måten vil bedriften få en unik mulighet til å profilere seg ovenfor engasjerte og interesserte studenter!

 

Vi håper dette høres interessant ut for deres bedrift og at dere ønsker å sette av tid til et besøk hos oss! Jordskifterlaget arbeider også med å videreformidle informasjon om ledige stillinger og sommerjobber til studentene ved instituttet (se alternativene for markedsføring på nett).

 

Har deres bedrift spørsmål til Jordskifterlaget eller ønsker å komme i kontakt med oss for å planlegge en fremtidig bedriftspresentasjon, kan dere sende en mail til faglig@jordskifterlaget.no.

GENERELL SPONSING

                           

Aktiviteter/arrangement 

Jordskifterlaget arrangerer flere aktiviteter/arrangement i løpet av året. I den forbindelse er det blant annet behov for midler til premier, lokaler og servering. 

         

Fagkveld

Vi har en visjon om å få arrangert flere fagkvelder for våre medlemmer i løpet av semesteret. I den forbindelse er det behov for midler til innleie av foredragsholdere, lokaler, servering og case-matriale.

 

Genser

Som del av markedsføringen for å gjøre Jordskifterlaget allment kjent har vi siden 2015 valgt å bestille gensere til styret. I den forbindelse vil det være anledning for å få logoen til din bedrift trykket på genseren. Kontakt oss for priser og nærmere informasjon.

TILBUD FOR BEDRIFTER

Alternativ 1
  • Gratis bedriftspresentasjon
  • Gratis stillingsannonser
  • Navn og logo på forside
  • Link til deres hjemmeside
  • Opplistet som samarbeidspartner med tilhørende info om bedriften
Kontakt oss for pris.
Alternativ 2
  • 50 % avslag på bedriftspresentasjon
  • Gratis stillingsannonser
  • Opplistet som samarbeidspartner
Kontakt oss for pris.
Alternativ 3
Totalt: kr 500