LEDIGE STILLINGER

Jordskiftedommerfullmektig

Oslo og Akershus Jordskifterett og Østfold Jordskifterett

Om oss

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer og bruksretter, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom og skjønn.

Jordskifteretten er utviklingsorientert. Det ønskes bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet.

For ytterligere opplysninger om jordskiftedomstolene, se www.jordskifte.no

Om stillingene

Det er to ledige stillinger som jordskiftedommerfullmektig:

  • En stilling ved Akershus og Oslo jordskifterett med arbeidssted Lillestrøm.
     

  • En felles stilling mellom Østfold jordskifterett og Akershus og Oslo jordskifterett med valgfritt arbeidssted Sarpsborg eller Lillestrøm. Denne stillingen er ledig med forbehold om budsjettmessig dekning.

Oppstartstidspunkt etter nærmere avtale.

Stilling som jordskiftedommerfullmektig er tidsavgrenset for tre år, med mulighet for forlengelse i ett år. Stillingen er en opplæringsstilling, og skal gi deg relevant kompetanse og et godt grunnlag for å søke stilling som jordskiftedommer senere. Det er utarbeidet en opplæringsplan, og det er et mål at du som jordskiftedommerfullmektig raskt kan bli gitt fullmakt til å styre saker som jordskiftedommer.

Om deg

Du må ha jordskiftefaglig utdanning på masternivå. Vi forutsetter at du har meget gode faglige kvalifikasjoner samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du bør være løsningsorientert, og det er ingen ulempe om du liker sivilprosess. Du må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig og kunne jobbe målrettet. Serviceinnstilling og evne til å opptre på en objektiv og tillitsvekkende måte overfor partene i sakene er svært viktig.

Befaringer ute og i marka er en del av arbeidshverdagen. Du må derfor ha normalt god fysisk helse.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et godt faglig og godt sosialt miljø. Du vil få allsidige og krevende oppgaver som gir deg gode muligheter for utvikling. Stillingen skal først og fremst bidra til å gi deg kompetanse for å kunne utøve dommerrollen, men du vil også få en innføring i teknisk arbeid.

Stillingene lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten, stillingskode 1551 Jordskiftedommerfullmektig, i henhold til kvalifikasjoner. Ved fullmakt til å styre egne saker, gis et tillegg i årslønna med kr. 40.000,-. Fra lønna går to prosent til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Stillingene vil medføre reisevirksomhet, og du må ha førerkort for bil. På tjenestereise gis skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ. Felles stillingen vil medføre tilstedeværelse og reisevirksomhet i begge rettskretser.

Spørsmål om stillingene

Spørsmål om stillingene kan rettes til jordskifterettsleder ved domstolene:

Akershus og Oslo jordskifterett: Øystein Jakob Bjerva, tlf. 977 34 426, epost: oystein.bjerva@domstol.no

Østfold jordskifterett: Guro Bryggen, tlf. 901 04 911, epost: guro.bryggen@domstol.no

Det bes om at søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektorniske søknadsskjemaet som finnes på denne siden under «søk stillingen».

Vi ber om at du opplyser om du søker en eller begge stillingene. For fellesstillingen er det fint om du angir ønsket kontorsted.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven     § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

 

 

Søknadsfrist

1. desember 2020

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Kommune

Lillestrøm Sarpsborg

Please reload

Vil du ha din bedrift oppført på denne siden?
Les mer her, og
kontakt oss gjerne!
Jordskifterlaget_grønn-blå-lilla_blå-grå