NORDISK MØTE

"Dette gjør vi ved å opprettholde gode kontakter, diskutere framtidig samarbeid og treffe studenter med samme interessefelt."

Nordisk møte er et årlig arrangement, hvor Danmark, Sverige, Norge og Finland bytter på å arrangere et ukeslangt seminar. Her samles 10 studenter fra hvert av landene til et ukeslangt seminar, vanligvis på høsten. Målet med seminaret er å fremme samarbeid innenfor fagområdene våre. Dette gjør vi ved å opprettholde gode kontakter, diskutere framtidig samarbeid og treffe studenter med samme interessefelt. Det blir arrangert bedriftspresentasjoner, utferder, foredrag og et drøss med sosiale aktiviteter og tradisjonelle “landskamper”.

 

Studenter fra de andre landene er medlemmer av tilsvarende linjeforeninger som Jordskifterlaget, altså studenter fra landmåling, eiendomsfag o.l.

 

Det første nordiske møtet ble avholdt i 1939.

 

Konkurranseregler og vedtekter ligger i NM-rapportene. Den siste versjonen er gjeldende.

De nordiske foreningene

Tidligere møter

Danmark 2019

Finland 2018

Sverige 2017

Norge 2016

Danmark 2015

Finland 2014

Sverige 2013

Norge 2012

Danmark 2011

Finland 2010

Sverige 2009

Norge 2008

Finland 2004

Danmark 2002

De tre andre nordiske landene har liknende foreninger som Jordskifterlaget. Det er disse vi samarbeider om å arrangere nordisk møte sammen med.

 

Sverige, Lund

Lantmäteristudenternas intresseförening ved Lunds Tekniska Högskola

www.l-tek.se

 

Danmark, Ålborg og København

Foreningen For Danske Landinspektørstuderende ved universitetet i Ålborg og København 

www.fofodala.dk

 

Finland, Espoo

Maanmittarikilta Ry ved Aalto University – School of Science and technology

mk.ayy.fi

 

Island

Islandske landmålingsstudentar kan enten studere byggingeniør på Island, eller gå Landinspektør i Danmark. De har derfor ingen egen forening.