top of page

Vår Historie

Utskifternes Studentlag, som det het den gang det ble stiftet den 13. februar 1939. Det ble likevel tatt opp studenter ved høgskolen alt i 1898, men da fantes det ikke noe organisert foreningsarbeid ved høgskolen.

 

Lovkomite i arbeid

Den 15. november 1938 valgte sju utskiftingsstudenter en komite på to mann som fikk i oppdrag å lage utkast til lover for et faglag av utskiftningsstudenter. Det var studentene Kristian Trøgstad og Peter Skare som fikk oppdraget. Alle 7 skulle for øvrig levere minst ett forslag til navn på laget.

 

Laget blir til

Den 13. februar 1939 ble lovutkastet lagt fram og konstituerende møte i laget ble holdt samme dag på suite 64 i Cirkus. Det var innlevert 10 forslag på navn på laget. Det seirende forslag ble: Utskifternes Studentlag med undertittel Paragrafen. Student Nils Roer, som hadde levert det seirende forslag, ble den lykkelige eier av en flaske brennevin. Til formann i laget ble valgt Kristian Trøgstad.

 

Navnespørsmålet

Revisjonskomiteen som ble oppnevnt på årsmøtet i laget i 1963 fikk i oppdrag i foreslå nytt navn på laget. 4. mai 1963 ble dagens navn, Jordskifterlaget vedtatt.

 

Nye studenter – dusfest – ”Det hellige brodersamfund” (Slik det var i 1964)

Hver høst tar et nytt kull jordskiftestudenter til med studiene sine her ved Norges landbrukshøgskole. På det første møte i laget i høstsemesteret arrangeres den årlige dusfest for de nye studentene. Dette er en av årets store begivenheter. På dusfesten blir studentene eller ”kadavrene” testet for eventuelt å bli funnet verdige til å bli opptatt i ”Det Hellige Brodersamfund”. Diplomet som de verdige tildeles deklarerer: ”Det giøres herved vitterligt at Studiosios . . . . . . . . . . . . av sindige Mænd er opptaget i ”Det Hellige Brodersamfund” – efter at han paa Voris naadigste Befaling det hertil egnede Rituale sig viseligen underkastet haft hafer”. Seremonien blir ledet av ”Hans Erverdighet” og av ”Notarius Publicus”. Den endelige avgjørelse ligger hos juryen som består av tidligere opptatte medlemmer. Hedersgjesten ved enhver dusfest er ”vår kamerat utskiftningsstudenten som omkom ved dusfesten i det herrens år 1896”. Ved en slik seremoni var medlemmene kledd i svarte kapper og det ble sverget ed til en hodeskalle, som visst nok skulle tilhøre en utskiftningsstudent som omkom ved dusfesten i det herrens år 1896. Ved tildeling av diplomet får også kandidaten lagets emblem, den gyldne landmålerstav med paragraf. Studenter som ikke ønsker å delta i seremonien og søke medlemskap i ”Det Hellige Brodersamfund”, kan selvsagt bli fullverdige medlemmer av Jordskifterlaget og får da rett til å bære lagets emblem.

 

Jordskifterballet

Tidligere ble det arrangert Jordskifterball i festsalen på studensamfunnet i mars-april. Det kan nevnes at for regnskapet for ballet i 1973 gikk man med et overskudd på 80 øre. Fritt etter jubileumsheftene ”Jordskifterlaget 25 år” fra 1964 og ”Jordskifterlaget 50 år” fra 1989.

 

 

Skrevet av Ola Sørensen, leder 2006.

Jordskifterlagets gamle logo
bottom of page