top of page

"Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel"

Logo med tekst hvit.png

Jordskifterlaget er en sosial og faglig linjeforening for studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendom og Eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Laget ble stiftet i 1939, og har dermed en lang og tradisjonsrik historie. Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel gjennom bl.a. å arrangere fagkvelder og sosiale arrangementer.

Vi har kontakt med Tekna Samfunnsutviklerne, en faglig gruppe av Tekna og Geoforum, og med tilsvarende studier i andre nordiske land. Som medlem i Jordskifterlaget har du en fin mulighet til å påvirke studiet ditt både faglig og sosialt.

Hvordan det startet

Utskifternes Studentlag, som det het den gang det ble stiftet den 13. februar 1939. Det ble likevel tatt opp studenter ved høgskolen alt i 1898, men da fantes det ikke noe organisert foreningsarbeid ved høgskolen.

Styret 2023

Styret
Jordskifterlaget-4.JPG

Hans-Kristian Undlien Taje

Leder, Eiendom 3.året

Tlf: 

Epost: leder@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget-8.JPG

Tuva Kullvik

Faglig ansvarlig, Eiendom 1. året

Tlf:

Epost: faglig@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget del 2-1.JPG

Mikkel Grunnan

Økonomiansvarlig, Eiendom 1. året

Tlf: 948 58 735

Epost: okonomi@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget-6.JPG

Helene Roalkvam

Markedsføringsansvarlig, Eiendom 1. året

Tlf: 

Epost: markedsforing@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget-3.JPG

Håvard Strømsæther Østrem

Sekretær, Eiendom høyere årstrinn

Tlf: 

Epost: leder@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget-7.JPG

Inger Schjetne

Sosialt ansvarlig, Eiendom 4. året

Tlf:

Epost: sosialt@jordskifterlaget.no

Jordskifterlaget-5.JPG

Christina Bruun Floan

Internasjonalt ansvarlig, Eiendom 4. året

Tlf:

Epost: international@jordskifterlaget

Jordskifterlaget-2.JPG

Axel Holth-Siegel

Styremedlem/Sponsor, Eiendom 2. året

Tlf: 

Epost: tekna@jordskifterlaget.no

bottom of page