OM JORDSKIFTERLAGET

Om Jordskifterlaget

"Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel."

 

Jordskifterlaget er en sosial og faglig linjeforening for studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendom, Eiendomsutvikling og Folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Laget ble stiftet i 1939, og har dermed en lang og tradisjonsrik historie. Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel gjennom bl.a. å arrangere fagkvelder og sosiale arrangementer.

Vi har kontakt med Tekna Samfunnsutviklerne, en faglig gruppe av Tekna og Geoforum, og med tilsvarende studier i andre nordiske land. Som medlem i Jordskifterlaget har du en fin mulighet til å påvirke studiet ditt både faglig og sosialt.

Hvordan det startet:

Jordskifterlagets gamle logo

Utskifternes Studentlag, som det het den gang det ble stiftet den 13. februar 1939. Det ble likevel tatt opp studenter ved høgskolen alt i 1898, men da fantes det ikke noe organisert foreningsarbeid ved høgskolen.