top of page

"Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel"

Logo med tekst hvit.png

Jordskifterlaget er en sosial og faglig linjeforening for studieretningene Eiendom og Eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Laget ble stiftet i 1939, og har dermed en lang og tradisjonsrik historie. Vi ønsker å være samlende og å bidra til høyere studietrivsel gjennom bl.a. å arrangere fagkvelder og sosiale arrangementer.

Vi har kontakt med Tekna Samfunnsutviklerne, en faglig gruppe av Tekna og Geoforum, og med tilsvarende studier i andre nordiske land. Som medlem i Jordskifterlaget har du en fin mulighet til å påvirke studiet ditt både faglig og sosialt.

Hvordan det startet

Utskifternes Studentlag, som det het den gang det ble stiftet den 13. februar 1939. Det ble likevel tatt opp studenter ved høgskolen alt i 1898, men da fantes det ikke noe organisert foreningsarbeid ved høgskolen.

Styret 2024

Styret

Tuva Kullvik

Leder, Eiendom 2. året

Tlf: 

Epost: leder@jordskifterlaget.no

Gowssigan Selvanesan

Faglig ansvarlig, Eiendom 3. året

Tlf:

Epost: faglig@jordskifterlaget.no

Per Kristian Salveson

Økonomiansvarlig, Eiendomsutvikling 4. året 

Tlf: 

Epost: okonomi@jordskifterlaget.no

   Selma Hegge

Markedsføringsansvarlig, Eiendom 1. året

Tlf: 

Epost: markedsforing@jordskifterlaget.no

Fredrik Westhagen Sandmo

Sekretær, Eiendom 3. året

Tlf: 

Epost: leder@jordskifterlaget.no

Martin Tobias Solvik

Sosialt ansvarlig, Eiendom 3. året

Tlf:

Epost: sosialt@jordskifterlaget.no

Bergljot Walby

Internasjonalt ansvarlig, Eiendom 1. året

Tlf:

Epost: international@jordskifterlaget

bottom of page