top of page

Om Studiene

By- og regionplanlegging

Som by- og regionplanlegger utvikler du fremtidens byer, regioner og samfunn. Jobbmulighetene for deg som byplanlegger er mange, både i privat og offentlig sektor. Behovet for planleggere er stort i hele landet.

Eiendom

Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

Eiendomsutvikling

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

bottom of page