Bedriftspresentasjon med DA og Jordskifteretten

Onsdag 7. oktober hadde Jordskifterlaget gleda av å få besøk av to dyktige karar og tidlegare Ås-studentar. Nærare bestemt jordskiftedommar ved Sunnmøre Jordskifterett, Axel Bjørklid og rådgjevar i Domstoladministrasjonen, Joachim Ingels Hellemsvik. Bjørklid innleia med ei fin innføring i sivilprosess med eksempelsaker frå eigen praksis i Jordskifteretten, medan Hellemsvik mellom anna kunne fortelle kva DA kan tilby studentane, enten det gjeld sommarjobb, masterstipend eller fast jobb. Dette var kjek