Foredrag med Einar Bergsholm

I dag, tysdag 27. oktober, var Jordskifterlaget så heldige å få Einar Bergsholm til å snakke om "Subjektive forhold ved rettsanvendelse". Foredraget tok for seg både den historiske utviklinga, det filosofiske pespektivet og føresetnadane ein må legge til grunn for den konkrete rettsanvendelsen. Korleis psykiske forhold skal tolkast og knyttast til rettsreglar er interessante spørsmål, særleg når det kjem til rettens bevisvurdering. Sannsynlegvis brant studentane mykje energi på å fundere over temaet, for pizzaen i pausa gjekk ned på høgkant!